Oddsavisen.com
Don't Miss

Refinansiering

Refinansiering er et økonomisk grep som innebærer enten å samle flere ulike lån eller endre et enkeltlån. Det er viktig å være oppmerksom på at refinansiering ikke fjerner gjeld, men er et tiltak for å spare penger og få en bedre økonomisk oversikt. I tillegg kan det benyttes for å endre nedbetalingstiden eller for å skaffe seg mer økonomisk frihet. Ved å refinansiere kan man for eksempel samle mange dyre smålån fra flere ulike lånetilbydere og dermed spare utgifter i form av gebyrer og høye renter. Det kan dessuten være aktuelt å refinansiere et lån for å skaffe seg bedre lånebetingelser eller for å frigjøre kapital til for eksempel oppussing av bolig.

Når man vurderer refinansiering bør man først og fremst skaffe seg en oversikt over hvor mye man har i gjeld og hvem man skylder penger til. Dersom man har mange ulike lånetilbydere og/eller kredittkortselskaper å forholde seg til kan dette være en lang prosess. Dette er imidlertid nødvendig for å avgjøre om det lønner seg med en refinansiering og hvilken lånetilbyder det eventuelt lønner seg å velge. Dersom man skal refinansiere et boliglån vil det normalt lønne seg å få ny takst på boligen. Med økt boligverdi har man nemlig et sterkt kort for å forhandle med banken om en ny, lavere rente.

Når man søker om refinansiering får man normalt muligheten til å søke om et ekstrabeløp utover det man allerede har i gjeld. Selv om det kan være fristende å legge til et slikt ekstralån, er det viktig at man først forvisser seg om at man klarer å betjene det nye lånet. For å gjøre dette kan man benytte en av de mange refinansieringskalkulatorene som finnes på nettet. Der legger man inn ønsket nedbetalingstid, eksisterende lån og eventuelt ekstra lånebeløp. Man vil da få en oversikt over de beste lånetilbyderne samt en beregnet månedlig kostnad. Det er verdt å merke seg at rentesatsen man får oppgitt gjennom en slik kalkulator ikke er endelig, men vil justeres i henhold til kundens betalingsevne.

 

Refinansiering av lån

Det er like enkelt å søke om et refinansieringslån som det er å søke om et hvilket som helst annet lån. Søknadsprosessen foregår normalt via internett og behandlingstiden er gjerne veldig kort. Etter at man har funnet ut hvilken lånetilbyder man ønsker å benytte, sender man inn de nødvendige opplysningene gjennom et nettbasert søknadsskjema. Et slikt skjema er enkelt å fylle ut og er helt gratis og uforpliktende. Man oppgir hvor mange lån man har samt størrelsen på disse og ønsket løpetid for refinansieringslånet. Deretter vil man motta et refinansieringstilbud som er tilpasset behovene og situasjonen man befinner seg i. Lånetilbyderen vil normalt ta jobben med å betale ned den gamle gjelden og man står igjen med kun ett lån og har kun én kreditor å forholde seg til.

Lånetilbyderne stiller gjerne ulike krav når det gjelder refinansiering. Det vil si at selv om man ikke er kvalifisert for refinansiering hos én tilbyder, kan man være det hos en annen. Det stilles dessuten ulike krav til søkere med og uten sikkerhet. For å få refinansiering av lån uten sikkerhet må man for eksempel ofte være over 25 år, ha en bruttoinntekt på mer enn 200.000 og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Renten som gis på refinansiering av lån uten sikkerhet avhenger blant annet av kundens betalingsevne, men er generelt sett høyere enn om søkeren stiller sikkerhet for lånet. Med sikkerhet for et refinansieringslån for eksempel i form av bolig vil det være enklere å få innvilget lånesøknaden ettersom det generelt sett stilles lavere krav til søkeren.

Refinansiering av kredittkort og forbrukslån

Det er ofte en god idé å refinansiere kredittkortgjeld og forbrukslån. Slike lån har som regel høy rente og dyre gebyrer, og dette er dermed dyr gjeld. I tillegg er det gjerne vanskelig å skaffe seg en oversikt over alle ulike lånetilbydere og kredittkortselskaper man skylder penger til, noe som kan føre til økonomiske problemer. Med en refinansiering av kredittkort eller forbrukslån kan man betale ned all gjeld og i stedet få ett enkelt lån å forholde seg til. Samtidig kan man gjerne få en bedre rente på dette ene lånet samt kvitte seg med gebyrkostnadene til alle de ulike tilbyderne. Generelt sett gir ny finansiering dermed bedre oversikt og bedre økonomi.

Mange som har kredittkortgjeld og andre dyre smålån har gjerne en eller flere betalingsanmerkninger. Dersom man har mange ulike lån hos forskjellige tilbydere er det veldig lett å miste oversikt og dette fører gjerne til at man misligholder ett eller flere av lånene. Selv om det er vanskeligere å få refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning, er det ikke umulig. Med sikkerhet for eksempel i form av bolig kan man likevel få ny finansiering av lånene sine.

Refinansiering av boliglån

Refinansiering av boliglån er et rimelig alternativ dersom man har flere små eller større lån som man ønsker å bli kvitt. Med sikkerhet i boligen kan man refinansiere og inkludere mindre lån i selve boliglånet. På denne måten oppnår man bedre rente og man får dessuten en bedre økonomisk oversikt. Dersom man eier bolig eller fritidsbolig og har behov for ekstra penger kan man dessuten bruke refinansiering som et alternativ til å ta opp dyre smålån. Dette kan være aktuelt dersom man for eksempel trenger penger til oppussing eller til bilkjøp.

Det kan dessuten være aktuelt å benytte refinansiering dersom man ønsker å forbedre betingelsene på et eksisterende lån. Dette kan være aktuelt dersom man har økt sikkerhet gjennom verdistigning i bolig eller nedbetaling av boliglån. Med bedre sikkerhet kan man få banken til å gi bedre vilkår på boliglånet eller man kan flytte lånet over til en annen bank som tilbyr bedre betingelser. Dersom det oppstår endringer i den personlige økonomien kan man dessuten ønske å refinansiere for å øke eller redusere løpetiden, eller for å bytte fra flytende til fast rente.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress