Oddsavisen.com
Don't Miss

Proklamasjon til det Norske travfolk – Oddsavisen overtar det Norske travselskap

psyk

 

Til de som enda ikke har satt seg inn i skandalen rundt Smedheim Solan ta en titt på disse 2 sakene vi produserte før vi satte igang 3 dagers nyttårsfeiring.

Artikkel 1 Hestetyv

Artikkel 2 DNT

 

Oslo, Per Magnus Bing, Det Norske travselskaps nye sjef gir nå en erklæring til det Norske folk,

Norske kvinner og Norske menn,

Jeg skal gjenta den erklæring jeg leste opp for meg selv i dusjen rundt halv åtte,

Proklamasjon til det Norske travfolk,

Etter at Rune Gustavsen hadde brutt loven og ikke oppvist nøytralitet i Smedheim Solan saken, og ikke møtt motstand utenom de vanlige intetsigende protester fra personalet på Cafe Scottn, tilbød Oddsavisen den Norske regjering sin fredelige hjelp, ledsaget av en høytidelige forsikring om å respektere travet selvstendighet og norsk trav og dets eiendom.

Som svar på dette tilbud om løsningen av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har DNT iverksatt alminnelig mobilisering av sitt ekspertpanel og gitt den hensiktsløse ordre til ekspertene om å motsette seg Oddsavisen hjelp. Selv har hestetyven Jan Ketil Brattås flyktet til Thailand etter således lettsindig ha satt trav-Norge og andelseiernes skjebne på spill.

Under disse omstendigheter er det Oddsavisens plikt og rett å overta lederposisjonen i det Norske Travselskap for å verne om travfolkets livsinteresser og Rikstotos sikkerhet og selvstendighet. Vi er de ENESTE som i kraft av forholdene og vår avis nasjonale mål kan gjøre dette og derved redde landet ut av den desperate situasjon som hestetyv Jan Ketil Brattås, Geir Gulliksen, Andre Ringelien og tidligere DNT sjef Rune Gustavsen har ført vårt land opp i.

Rune Gustavsen i det norske travselskap er trådt tilbake. Oddsavisen har overtatt makten i travselskapet med Per Magnus Bing som øverste sjef og utenrikssjef og med følgende andre medlemmer.

Monterytter Malin Berås – Monte og V5- minister.

limerick

(Malin Berås har kjempet en hard kamp mot pampene i Norsk trav og er klinkers i det nye DNT styret som skal redde travet)

Korrupsjonsjeger Eva Joly – Totoalisator minister

joly

(Eva Joly har et enormt oppryddningsarbeid foran seg i Norsk travsport, men vi vet hun er den desidert beste på området i Norge og det er med stor glede at vi på Oddsavisen overrekker en ministerpost til denne flotte dama som er en av Norges ledende eksperter på korrupsjon)

Tv2-journalist Davy Watne – Brusautomat minister

Davy

(X-CokaColaholiker Davy Watne fra Bergen kommer til å gjøre en enorm jobb som brusautomat minister. Her er han igang med å teste en ny produktportefølge fra Oscar Syltes brusfabrikk. Pærebrusen falt i smak selv om Ivar Hoff skreik at det var Ananas før han korrigerte seg selv)

Fotballagent Knut Høibraaten – Rikstoto minister

knut1

(Forfatter Knut Høibraathen started med å jage korrupte folk i fotballforbundet. Nå står han ovenfor en mye større jobb når travet skal gås i sømmene)

Greve Fredrik “Blakern” Larsen – Speaker minister

blakern

(Greven av Bar Bakke, Fredrik Larsen, skal ta kontroll over det største propaganda apparatet på travbanen, nemlig speakerbua. Vi regner med at den tidligere storscoreren vil gjøre en glimrende jobb og at Ole Johnny Solberg kan ta med seg røykestemmen sin å jobbe som speaker for sirkus merano. Rett mann på rett plass)

Politiker Jan Simonsen – Restaurantsjef på Bjerkebanen minister

minister

(Jan Simonsen blir høyeste sjef for restaurantdelen av travbanen. Med seg på laget sitt har han fått med seg Øyvind Grøstad)

Travekspert Øyvind Grøstad – Restaurantsjef assistent på Bjerkebanen nest minister

grøstad

(Ekspert Øyvind Grøstad ble hoppende glad når han fikk høre at han skal bli nestminister og jobbe tett på Jan Simonsen. Vi her på Oddsavisen tror Grøstad kan være redningsmannen)

Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge og Smedheim Solan fritt og frelst gjennom denne svære krisen.

Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand mot det nyoppnevnte styret i DNT ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetyende med kriminell ødeleggese av travet liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn og i særdeleshet alle våre lands offiserer i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra det nye styret i DNT.Enhver avvikelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. Forøvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.

Historisk bakgrunn for hestetyverier:

horse

(Historisk sett så har hestetyveri alltid vært straffbart og det har vært harde straffer. De av våre lesere som liker westernfilmer visste nok dette fra før. Når det ble skjerpet land vestover i USA var det lite folk å store avstander. Hestetyveri ble derfor ekstra hardt straffet fordi de som ble rammet i praksis ble hjelpesløse eller iallefall sterkt redusert i hverdagen. I 1859 ble AHTA (Anti Horse Thief Association stiftet i Kansas og de hadde lokale avdelinger i hele USA. Også I Russland, England, Frankrike og deler av sørøst Asia har hestetyveri vært forbundet med meget sterke straffer)

hestetyv

(Stolen Horse International fører eiere og hester sammen over hele verden. Selskapet er en none-profit organisasjon fra USA. Vi vet ikke om Rørosfolket har kontaktet organisasjonen enda, men det bør gjøres snarest. Det Jan Ketil Brattås har gjort er ekstremt alvorlig og han bør få sin straff. De medskyldige, DNT direktør Rune Gustavsen, Andre Ringelien og Geir Gulliksen bør også straffes)

 

Comments

comments

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress