Oddsavisen.com
Don't Miss

Forsikring

Å forsikre seg vil si å kjøpe seg fri for risiko forårsaket av tilfeldige og uforutsette hendelser som for eksempel bilulykke, naturskade på boligen eller tyveri av løsøre. Forsikringsordningene innebærer generelt sett at flere forsikringstakere deler den totale risikoen gjennom en forsikringstilbyder. Alle betaler inn en viss premie og det resulterende fondet blir benyttet til å betale erstatninger til de ulike forsikringstakerne dersom uhellet er ute. Alle forsikringsavtaler må formuleres i et forsikringsbevis der de ulike vilkårene og betingelsene er tydelig beskrevet. Prisen som må betales av hver enkelt forsikringstaker fastsettes på forhånd på bakgrunn av informasjon om hyppighet eller sannsynligheten for de ulike hendelsene.

Det finnes utallige forsikringer der ute, og det kan være vanskelig å avgjøre hva man bør forsikre seg mot. Alle er utsatt for en eller annen form for risiko hver eneste dag, og jo høyere risikoen er, jo større behov har man for å tegne forsikring. Det er viktig å kjøpe kun de forsikringene man virkelig har behov for, og sørge for at forsikringene man har dekker det man trenger. Forsikringsvilkårene beskriver hva forsikringen dekker, og for at man skal kunne få dekket behovet sitt er det viktig å sette seg inn i forskjellene mellom de ulike forsikringene.

Forsikringstilbydere

Når man har avdekket hvilket forsikringsbehov man har kan det være store penger å spare på å vurdere hvilken forsikringstilbyder man bør velge. For å gjøre dette kan det være praktisk å benytte en forsikringskalkulator på nettet. Noen slike kalkulatorer er generelle og beregner det totalt sett beste forsikringsselskapet for den enkeltes behov. Det finnes dessuten spesialkalkulatorer som kan benyttes for å beregne den billigste enkeltforsikringen. Dersom man for eksempel trenger en billig bilforsikring kan man dermed benytte en bilforsikringskalkulator. Med en slik kan man raskt og enkelt finne det beste tilbudet basert på situasjonen man er i.

Mange av forsikringstilbyderne tilbyr mange ulike forsikringstyper, mens andre spesialiserer seg innen et enkelt område. Det kan være penger å spare på å samle alle forsikringene hos én tilbyder, men samtidig kan det på sikt lønne seg å velge en trygg forsikring hos en spesialist. Noen av de største og mest populære forsikringsselskapene inkluderer tradisjonsrike IF forsikring, KLP forsikring og Storebrand forsikring samt nyere selskaper som Troll forsikring og Vardia Forsikring. Det kan gjerne lønne seg å velge forsikringsselskaper som har fornøyde kunder, og Frende Forsikring ble for eksempel kåret til «best i test» i EPSI sin kundeundersøkelse i 2014. De som har tilhørighet til jernbanedefinert virksomhet kan dessuten dra nytte av de fordelaktige prisene og betingelsene hos Jernbanepersonalet Bank og Forsikring. Jernbanepersonalets Forsikring har oppnådd tidenes høyeste poengsum både når det gjelder tilfredshet og lojalitet i undersøkelser utført av Norsk Kundebarometer.

Boligforsikring

Bolig er normalt den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Det er derfor veldig viktig å forsikre boligen mot vann-, tyveri- og brannskader, og kanskje også mot sopp- og råteskader. Med en ekstraforsikring kan man dessuten få dekket utgifter til rettshjelp og tap av leieinntekter. Help Forsikring spesialiserer seg på slik advokathjelp og sørger for at man selv slipper å dekke skyhøye advokatregninger, egenandeler og ekstrautgifter. Ved kjøp og salg av bolig kan det i tillegg være lurt å tegne en eierskifteforsikring, for eksempel via Protector Forsikring som spesialiserer seg innen nettopp dette.

Boligforsikringen dekker selve bygningen og alt som er fastmontert i den, mens møbler og annet løsøre ikke er inkludert i forsikringen. For å dekke løse gjenstander må man derfor i tillegg tegne en innboforsikring. En slik forsikring dekker normalt tyveri og skade på løsøre i boligen på grunn av brann eller vannskader. I tillegg dekkes normalt ran og overfall, ID-tyveri og utgifter til rettshjelp.

Bilforsikring

Dersom man har bil er man påbudt ved lov å ha ansvarsforsikring, noe som sikrer forsikringstakeren for eventuelle skader bilen påfører andre. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at denne forsikringen kun dekker rettshjelp og skader på andre og andres bil. Det kan derfor være lurt å skaffe seg ekstra dekning i form av kasko eller delkasko. En delkasko vil blant annet dekke reparasjonsskader på egen bil, veihjelp og tyveri. En fullkaskoforsikring vil i tillegg dekke totalskade, utforkjøring og utgifter til leiebil. Mange forsikringsselskaper tilbyr dessuten en enda mer omfattende bilforsikring med høyere dekning for ekstrautstyr, løsøre osv. Av populære bilforsikringsselskaper kan nevnes Enter Forsikring, som er en del av Tryg.

Reiseforsikring

En reiseforsikring sikrer normalt skade på eller tyveri av reisegods og forsinkelser eller avbestillinger. I tillegg dekkes utgifter ved sykdom og skade, blant annet i form av sykehusopphold og hjemtransport. En reiseforsikring kan være veldig praktisk dersom man mister bagasjen eller blir frastjålet lommepengene mens man er på reise i utlandet, men det de færreste er klar over er at en reiseforsikring normalt også dekker eiendelene mens man er på tur til hytta eller i parken. Dersom man blir syk eller skadet mens man er i utlandet kan man i verste fall stå ovenfor økonomisk ruin dersom man ikke har en gyldig reiseforsikring. Europeiske Reiseforsikring, som er en del av IF skadeforsikring har spesialisert seg på nettopp denne typen forsikring.

Personforsikring

Dersom man blir ufør risikerer man å få halvert inntekten sin dersom man ikke har uføreforsikring. Uten forsikring får man nemlig kun en uførepensjon fra folketrygden som tilsvarer utbetalingen til en minstepensjonist. Med en uførepensjon kan man imidlertid øke den månedlige inntekten i tillegg til å få en større engangsutbetaling.

En livsforsikring sikrer resten av familien økonomisk ved dødsfall. Ved å tegne en livsforsikring sørger man for at de etterlatte får en engangsutbetaling dersom man faller fra. Dette er spesielt viktig dersom man etterlater seg gjeld, og forsikringssummen bør tilsvare minst halvparten av denne gjelden. En barneforsikring sikrer barna økonomisk dersom de skulle bli utsatt for en sykdom eller ulykke. Forsikringen kan dessuten sikre foreldrenes inntekt dersom man må være hjemme fra jobb på grunn av sykt barn. Barneforsikring kan normalt tegnes for barn mellom 3 måneder og 16 år.

Dyreforsikring

Uten dyreforsikring kan det bli en kostbar affære dersom dyret blir utsatt for en sykdom eller ulykke. Med veterinærforsikring får man dekket behandlingsutgiftene til veterinær samt utgifter til medisiner og materiell. Man kan i tillegg tegne dødsforsikring som innebærer at forsikringssummen utbetales dersom dyret dør eller må avlives. Det finnes spesielle forsikringer for ulike dyreraser, for eksempel hundeforsikring, katteforsikring og hesteforsikring.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress