Oddsavisen.com
Don't Miss

Boliglån

Boliglån er et lån med sikkerhet i fast eiendom, og benyttes for å kjøpe ny eller brukt bolig. For å få boliglån er det et absolutt krav om 15 % egenkapital, det vil si at man kan låne maksimalt 85 % av kjøpesummen. Når man skal kjøpe ny bolig må man kunne dokumentere at man kan finansiere kjøpet. En slik dokumentasjon fås i form av et finansieringsbevis, som er en forhåndsvurdering av hvor mye man kan få i boliglån.

Når man søker om boliglån vil lånetilbyderen foreta en kredittvurdering og vurdere forholdet mellom inntekt og gjeld, samt eventuelle betalingsanmerkninger. Dersom man kan vise til at man i fremtiden kommer til å få en forbedret økonomisk situasjon, for eksempel på grunn av endt utdannelse, ny jobb eller lignende, vil lånetilbyderen normalt kunne ta dette med i betraktningen. Etter hvert som forutsetningen for et eksisterende lån endres, for eksempel ved økt boligverdi eller betalingsevne, kan man få ny vurdering av lånerenten og få bedre betingelser.

Boliglånsrente

Når man skal finne den beste renten for boliglån er det viktig å være klar over at det finnes to ulike lånerenter; nominell og effektiv rente. Mange lånetilbydere reklamerer med den nominelle renten, som gir et feil bilde av den faktiske lånekostnaden. En nominell rente angir nemlig bare den faktiske renteprosenten, mens gebyrer kommer i tillegg. Den effektive renten er den nominelle renten pluss gebyrer, og det er dermed denne renten som sier noe om hvor mye lånet faktisk koster. Renten på boliglånet fastsettes først og fremst basert på hvor stor egenkapital man har. Grensene ligger normalt på 85 % og 75 % belåning, selv om enkelte lånetilbydere også kan operere med andre grenser. I tillegg skilles det gjerne mellom boliglån på over og under 2 millioner. Jo større egenkapital man har og jo større boliglånet er, jo lavere rente får man.

Man kan velge mellom fast eller flytende rente. Det mest vanlige og statistisk sett billigste alternativet er flytende rente. Dersom man velger et slikt lån må man være oppmerksom på at rentesatsen kan endres, både opp og ned. Lånetilbyderen krever normalt at økonomien tillater en renteøkning på en viss prosent før man får boliglån. Et fastrentelån er en bindende avtale om en fast rente i en viss tidsperiode, normalt 3 eller 5 år. Dette gir økonomisk trygghet ettersom man har en stabil låneutgift uansett om markedsrenten endres.

Førstegangskjøpere

Mens man før kunne låne hele kjøpesummen, stilles det nå krav om 15 % egenkapital for å få boliglån. Unge førstegangskjøpere sliter gjerne med å skaffe en så stor egenkapital, og kommer seg dermed ikke inn på boligmarkedet. Det finnes imidlertid alternativer som gjør at man kan få boliglån uten egenkapital. Dersom man for eksempel har 5 prosent egenkapital kan foreldrene stille som kausjonist for boliglånet og dekke de resterende 10 prosentene med sikkerhet i egen bolig. Andre alternativer kan være at foreldrene stiller som medlånstagere eller sørger for forskudd på arv.

Når man har oppfylt kravene til å få boliglån enten i form av egenkapital eller kausjonist kan man sette i gang med å søke om lån. Det er selvfølgelig viktig for hvem som helst å finne det billigste boliglånet, men dette er kanskje spesielt viktig for nyetablerere med begrenset økonomisk ramme. Dersom man er mellom 18 og 34 år kan man hos flere lånetilbydere få et spesielt boliglån for unge. Lånebetingelsene for dette lånet er bedre enn for vanlige boliglån, og vilkårene kan normalt beholdes selv etter fylte 34 år, helt til man eventuelt bytter bolig.

Lånekalkulator bolig

Når man skal finne beste boliglån er det lurt å benytte en såkalt boliglånskalkulator på nettet. En slik kalkulator er et nyttig verktøy for å finne billigste boliglån med de forutsetningene man har. Det finnes mange ulike lånekalkulatorer for boliglån, men felles for alle er at man legger inn ønsket lånebeløp, egenkapital og nedbetalingstid. Kalkulatoren finner deretter de beste og billigste boliglånene og presenterer disse i en oversiktlig liste. Ut fra denne listen kan man enkelt se hvor mye man må betale hver måned hos de ulike lånetilbyderne, og hvor stor prisforskjellen er mellom de ulike bankene.

Finansportalen er en nettbasert tjeneste fra forbrukerrådet, og her finner man blant annet finansportalen boliglån som viser gjeldende priser og betingelser hos de ulike lånetilbyderne. Her kan man legge inn lånebeløp, boligverdi, nedbetalingstid og alder, og man får en rangert oversikt over de billigste huslånene. I denne huslånkalkulatoren får man dessuten muligheten til å sette visse betingelser for søket, som lånetype, rentetype, krav til medlemskap, og så videre. En av de billigste og beste lånetilbyderne av boliglån er Statens pensjonskasse. Lånebetingelsene her er langt bedre enn hos andre lånetilbydere, med en rente som ligger godt under rentesatsen for konkurrentene. For å få boliglån her kreves imidlertid at man er ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse.

Refinansiering av boliglån

Dersom man eier bolig kan man av flere ulike årsaker etter hvert ønske å refinansiere boliglånet. Med mindre man har avdragsfrihet på lånet, vil det totale lånebeløpet reduseres for hver termin. Dersom boligen i tillegg har økt i verdi har man dermed en høyere egenkapitalandel enn det man hadde da boliglånet ble inngått. Dermed kan man potensielt få bedre lånebetingelser i banken. Denne verdiøkningen kan dessuten benyttes til å frigjøre kapital. Dersom man trenger penger til for eksempel oppussing av boligen eller kjøp av bil kan man refinansiere boliglånet og frigjøre midler til dette.

Generelt sett må man bevise en eventuell verdiøkning, og dette gjør man ved å skaffe ny takst eller verdivurdering på boligen. Dersom banken ikke er villig til å redusere boliglånsrenten, kan man gå til en konkurrerende bank og refinansiere boliglånet der. Man står alltid fritt til å flytte boliglånet sitt til en hvilken som helst annen lånetilbyder, og det kan være mange penger å spare på å finne det billigste boliglånet. Selv om man kan flytte boliglånet så mange ganger man ønsker, bør man imidlertid være klar over at det normalt utløses et etableringsgebyr for hver gang. Dermed bør refinansieringen være langsiktig eller medføre en betydelig lavere terminkostnad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress