Oddsavisen.com
Don't Miss

Båtlån

Båtlån er et lån til kjøp av ny eller brukt fritidsbåt. Det finnes normalt sett to ulike kategorier av båtlån – én for båter på mindre enn 7 meter, og én for båter over 7 meter. For å få lån til båt må man normalt ta pant i båten, og det stilles som oftest krav til at båten må kaskoforsikres. I motsetning til billån som kan gi inntil 100 % finansiering, får man normalt ikke mer enn 80 % av kjøpesummen til kjøp av båt.

Båtlån er generelt sett dyrere enn billån i form av høyere nominell rente. Renten på båtlånet avhenger først og fremst av båtens størrelse. Generelt sett er rentene på lån for båter under 7 meter er høyere enn for båter som er over 7 meter. Dersom man ennå ikke har bestemt seg for hvilken båt man vil kjøpe er det mulig å søke om et finansieringsbevis. Et slikt bevis er gjerne gyldig i opptil 3 måneder, og det kan vise seg å være veldig viktig å ha finansieringen i orden når drømmebåten plutselig dukker opp på markedet.

Krav til søkeren

For båtlån er det vanlig at det stilles krav til egenkapital på 20 %. Flere lånetilbydere krever dessuten at man har vært lignet i Norge i mer enn 3 år, ikke har betalingsanmerkninger og har en bruttoinntekt på minst 150.000 kroner. Nedbetalingstiden for båtlån varierer i stor grad ut fra båtens størrelse. Mens båter under 7 meter gjerne har en nedbetalingstid på inntil 7 år, vil båter på over 7 meter ha en nedbetalingstid på inntil 15 år. Generelt sett må nedbetalingstiden være kort nok til å følge forventet verdifall på båten det er tatt pant i. For å få båtlån må båten registreres i et offisielt register. Båter over 7 meter kreves registrert i skipsregisteret, mens båter under 7 meter skal registreres i småbåtregisteret. Det er verdt å merke seg at registrering i skipsregisteret utløser et tinglysningsgebyr.

Noen lånetilbydere gir båtlån uten krav til sikkerhet. Det vil da heller ikke stilles noen krav til egenkapital, og det tas ingen pant i båten. Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte båtlån stiller krav til at båten har en viss størrelse og en gitt stand. Disse betingelsene kan sette en stopper for båtdrømmen dersom båten man ønsker å kjøpe er et oppussingsobjekt. Hos enkelte lånetilbydere står man imidlertid fritt til å velge båten som passer best til behovene man har. Dersom kan kjøper et oppussingsobjekt kan man inkludere både penger til båten og til oppussingen i et båtlån.

Båtlånkalkulator

Det er ikke alle banker som tilbyr båtlån, men antall lånetilbydere er stadig økende. For å finne det beste og billigste båtlånet kan det være nyttig å bruke en nettbasert kalkulator for båtlån. I en slik kalkulator angir man ønsket lånebeløp og egenkapital og man blir presentert med en sortert liste over de ulike lånetilbyderne. Man får dermed opplysninger om de ulike effektive rentene, samt etablerings- og termingebyr, og kan enkelt velge det lånet som er billigst for det individuelle behov.

De ulike lånetilbyderne tilbyr dessuten ofte en egen kalkulator som kan benyttes for å beregne hvor store kostnader et båtlån hos nettopp den aktuelle tilbyderen vil innebære. Ved å legge inn kjøpspris, egenkapital og nedbetalingstid hos en gitt lånetilbyder kan man få beregnet de månedlige kostnadene med renten som tilbys.

Båtlån uten sikkerhet

Mange båtentusiaster ønsker å kjøpe en gammel båt for deretter å pusse den opp på egenhånd. Dette kan være kun som en hobby, eller målet kan være å selge den oppussede båten, forhåpentligvis med en profitt. En slik prosess krever gjerne lang tid, mye arbeid og en god del penger. Selv om båten ikke koster stort, kan dermed ikke det samme sies om selve oppussingen. Ettersom de fleste båtlån krever pant i båten kan oppussingsprosjektet se ut som en fjern drøm som bare de med mye oppsparte midler kan begi seg ut på. Man har selvfølgelig muligheten til å ta opp små forbrukslån etter hvert som kostnadene begynner å løpe. Denne måten å finansiere ett oppussingsprosjekt på kan imidlertid lett føre til økonomisk ruin ettersom man gjerne ikke har fullstendig oversikt over hverken de totale kostnadene eller den totale tidsrammen.

Det finnes imidlertid en mulighet for å få et større lån selv uten sikkerhet. Et slikt lån er nødvendigvis dyrere enn et vanlig båtlån ettersom man ikke har verdier man kan stille som sikkerhet. Det kan dessuten være en omfattende prosess å finne et lån som passer til formålet. Før man setter i gang låneprosessen må man sette opp et budsjett over de totale kostnadene for oppussingsarbeidet og for selve båten. Lånet man velger må nødvendigvis være stort nok til å dekke alle kostnadene. I tillegg må man sørge for at lånet man søker om har betingelser som man klarer å innfri over tid. Man bør tenke på at man kanskje har feilberegnet kostnadene til oppussing, eller at prosessen tar lengre tid enn planlagt. Dessuten kan man støte på problemer som gjør at man trenger å søke profesjonell hjelp, noe som fordyrer prosessen ytterligere.

Båtlån på dagen

Flere lånetilbydere tilbyr båtlån på dagen. Dette betyr ikke nødvendigvis at man har pengene tilgjengelig samme dag som man søker, men at man får svar på søknaden samme dag. Selve søknadsprosessen foregår via et nettbasert skjema, og lånepapirene signeres elektronisk med Bank-ID. Det er både enkelt og praktisk å søke om båtlån på dagen, og selv om pengene kanskje ikke er tilgjengelig umiddelbart, er dette fremdeles et effektivt alternativ.

Dersom man har betalingsanmerkninger fra tidligere forhold kan det være vanskelig å få båtlån på dagen. Enkelte lånetilbydere nekter nemlig lån til søkere med betalingsanmerkninger. I tillegg kan man bli avvist dersom man ikke har en viss inntekt eller dersom man ikke er norsk statsborger. I slike tilfeller må man se etter andre alternativer dersom man ønsker å realisere båtdrømmen. Dersom man eier bolig kan man vurdere muligheten for å refinansiere og dermed frigjøre midler til å kjøpe båt. Ellers er det bare å se på ulike sparealternativer og vente til man har nok midler til å kunne realisere båtdrømmen.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress